Beredte Körper - bewegte Seelen: Zum Diskurs der doppelten Bewegung in Tanztexten, Bielefeld 2009


@book{Thurner.2009,
 author = {Thurner, Christina},
 year = {2009},
 title = {Beredte K\"{o}rper - bewegte Seelen: Zum Diskurs der doppelten Bewegung in Tanztexten},
 price = {sfr 45.80 (freier Pr.), EUR 25.80},
 keywords = {Tanz;Theorie;Geschichte1700-1900;Bewegung Rezeption Theorie;Geschichte 1700-1900;Bewegung;Rezeption},
 address = {Bielefeld},
 volume = {16},
 publisher = {transcript},
 isbn = {9783837610666},
 series = {TanzScripte},
 permalink = {\url{http://d-nb.info/99161299X}}
}
[export]

 
noch keine Personen oder Körperschaften zugeordnet.